HƯỚNG DẪN TẢI APP IOS

B1: Click Tải APP IOS, ấn đồng ý tài xuống để cài đặt

B2: Sau khi tải xuống thành công, vui lòng truy cập mục "Cài đặt" của iPhone/iPad và thực hiện các thao tác sau:

Cài đặt chung > Quản lý thiết bị > TD Solutions > Tin cậy